Vi har ISO-certifikat –brandklassad-Epoxy-ID06

Epoxy kan användas på de flesta ytor

Om epoxy


Epoxy är en härdplast som stelnar med hjälp av en härdare och tillhör gruppen epoxyplaster. Det är en fantastisk produkt som kan läggas överallt. Epoxy baseras på kondensation av epiklorhydrin och bisfenol-A samt en härdare (ofta diaminer). Plasten är transparent men kan färgas. Materialet utvecklades av IG Farben i Tyskland 1939.

Från början var epoxy avsett för limning av metaller och gjutning men har efterhand utvecklats till stor mångsidighet. Termen “epoxy” täcker numera ett stort spektrum av kemikalier – med stora skillnader i elasticitet, viskositet, hållfasthet, härdningstid, temperaturkänslighet, blandningsförhållande, hälsovådlighet och olika användningsområden.

Generellt har epoxy mycket stor förmåga att häfta vid de flesta material (beroende dels på mycket låg ytspänning, dels på ringa krympning), det kan göras kemikaliebeständigt, värmebeständigt, vatten- och diffusionstätt, och har mycket hög mekanisk hållfasthet jämfört med övriga härdplaster.

Det finns även en vattenbaserad transparent 2-komponents epoxy som kan färgas. Den ger en halvblank yta med god slitstyrka och bra resistens mot kemikalier, urin och är luktfri. Denna vattenbaserade produkt är diffisionsöppen, släpper alltså igenom fukt, olja och flagnar inte.